Historia

Den äldsta delen av boningshuset byggdes på 1780-talet cirka tre mil från sin nuvarande plats. Runt 1860 monterades huset ner och flyttades till Sibbarp då det köpts av dottern till gästgivaren i byn som styckat av mark att uppföra huset på. Detta förfarande var inte ovanligt då det var billigare att flytta ett hus än att bygga nytt.

Runt 1970 började huset byggas ut för att så småningom nå sin nuvarande form av fyra huslängor runt en kullerstensbesatt innergård där du som besökare med fördel kan inta din frukost vid gynnsam väderlek.